Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2015

Certificate BG002897 9k BG.pdf
Certificate BG002897 9k EN.pdf

Сертификат по система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 Certificate BG002898 14k BG.pdf
Certificate BG002898 14k EN.pdf
Сертификат по система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 Certificate BG002899 45k BG.pdf
Certificate BG002899 45k EN.pdf
Удостоверение за регистрация
в официалния регистър за фитосанитарен контрол
VAR 0435.pdf
Удостоверение за експлоатационна годност УЕГ_11049_06.03.2023.pdf
Удостоверение за регистрация на
пристанищен терминал
УРП_11058_09.03.2023.pdf
Удостоверение за регистрация на
пристанищен оператор
УРПО_11015_01_07_19.pdf