Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2015 ISO_9001_2015.pdf
Сертификат по система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015 ISO_14001_2015.pdf
Сертификат по система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 ISO_45001_2018.pdf
Удостоверение за регистрация
в официалния регистър за фитосанитарен контрол
VAR0435_ODBH_1.pdf
Удостоверение за експлоатационна годност УЕГ_11042_21.01.2021.pdf
Удостоверение за регистрация на
пристанищен терминал
УРПТ_11043_26.01.2021.pdf
Удостоверение за регистрация на
пристанищен оператор
УРПО_11015_01_07_19.pdf