ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ЕЗЕРОВО ЕАД

Относно пристанището

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение ТЕЦ Езерово  се оперира от „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД   със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Белослав, с.Езерово. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 12.06.2019 г. с ЕИК 205702810.

Пристанище Тец Езерово се намира в северозападния край на Варненското езеро. Инфраструктурата до и на пристанището е добре развита, като разполага и със собствен индустриален жп клон. Чрез жп отсечката Варна – Русе се осъществява връзка  с пристанище Русе и съответно със VII транспортен коридор Рейн – Майн – Дунав. По този начин пристанищни мощности се разглеждат като логистична точка от алтернативния сегмент на VII транспортен коридор, позволяващ пряка връзка с ТРАСЕКА. 

Дейности

Пристанището обработва насипни, в.т.ч. зърнени товари в насипно състояние, генерални товари, контейнери и поща – товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите и състояние на опаковките  и вътрешнопристанищен превоз, а както и опасни товари от клас 5.1 по класификацията на Международната морска организация.

Пристанище Тец Езерово разполага със закрити и открити складови площи във и извън територията си.

Общата дължина на кейовия фронт е 616,8 м.
Кранове и механизация

6 броя

40 тонни портални крана

2 броя

25 тонни автокрана

1 брой

75 тонен автокран

2 броя

45 тонни ричстакери

5 броя

пристанищни влекача

3 броя

40 тонни ремаркета

9 броя

челни товарачи

1 брой

вилков повдигач

2 броя

авто везни

1 брой

жп везна

Къде се намираме